Kameleonten för Bollsport

Kameleonten erbjuder fullstora spelplaner (20 * 40 m för sporter som innebandy, handboll och futsal) plus säkerhetsutrymme runt spelplanerna

Bollplan nummer 1 och 2 erbjuder dessutom läktare för 150 personer, plus utrymme för att ställa upp tillfälliga/mobila läktare för ytterligare ca. 400 personer (plan 1).

Totalt 4 stora bollplaner, plus eventuella tillfälliga planer, gör det möjligt att ordna också större turneringar eftersom det utöver bollplanerna finns vistelseutrymme t.ex. i form av friidrottens sal och sociala utrymmen.

 

Samtidig användning av boll- och friidrottsutrymmen

Den typiska konfigurationen för friidrottshallar i Finland är bollplaner innanför löpbanorna, och friidrottens grenspecifika platser utanför löpbanorna.

För Kameleonten har valts ett modernare svenskt och norskt koncept där friidrott och bollsport har separerats i skilda utrymmen. Genom att effektivt utnyttja innerplan för sprintlöpning och grenspecifika platser blir utnyttjandet av kvadratmetrarna minst lika effektivt (men med kortare och kostnadseffektivare spännvidder)

Denna separation av bollsporter och friidrott gör att de inte stör varandra på något sätt, olycksriskerna minimeras och utrymmena kan utnyjjas maximalt effektivt. Likaså kan tex. golvmaterial optimeras för de olika grenarna.

Friidrottsutrymmet ger dessutom bollspelare möjligheter till kompletterande träning i form av löpning, hopp och kast. Dessutom erbjuder Kameleonten också andra träningsmöjligheter, tex. i form av ett gym.