Kameleonten 

Logen i Gröndal UF har för avsikt att bygga ett nytt föreningshus i akt och mening att möjliggöra ungdoms- kultur- och idrottsverksamhet i första hand för regionens barn och ungdomar. Föreningens styrelse har valt att döpa byggprojektet till ”Kameleonten”. Namnet i sig skall beskriva den mångfald av verksamhetsmöjligheter som det nya allaktivitetshuset erbjuder.

För projektets genomförande anlitar föreningens styrelse en projektledare och har utsett en styrgrupp bestående av följande personer:

Ralf Wahlsten, Logen i Gröndal UF
040-540 4852

Björn Almark, Logen i Gröndal UF

Anders Wikholm, Esbo IF

Projektledare: Patrik Gustafsson, Logen i Gröndal UF
050-482 1727, pg.gust(at)gmail.com

Läs mera om projektet Kameleonten här.