Verksamheten på Logen i dag är begränsad till ett minimum.

En stor del av föreningens resurser fokuserar i dag på projektet Kameleonten som ger föreningen oanade möjligheter till en utvidgad ungdoms- idrotts- och kulturverksamhet inom en överskådlig framtid. Du kan följa med hur processen framskrider på den nya hemsidan: kamelelonten.fi 

Föreningens styrelsemedlemmar ställer i mån av möjlighet upp på gemensamma av EBUF anordnade eveneamang som ordningsvakter, p-vakter och övriga funktionärer.