Kameleonten, en mångsidig idrottshall i Alberga Idrottspark

Det finns ett stort behov av idrottsutrymmen i Esbo, och ungdomsföreningen Logen i Gröndal tillsammans med ett antal partners driver ett projekt vid namn Kameleonten för att skapa allmännyttiga tränings-, övnings- och umgängesutrymmen för ungdom i Esbo.

Fokus i projektets första skede ligger på idrotter som friidrott, bollsport och gymnastik. Avsikten är att i ett andra skede stärka den den kulturella sidan samtidigt som idrottsutbudet blir bredare.

Stadsplanen för Alberga Idrottspark ficka laga kraft 30.9.2020, och är inte mera något hinder för projektet. Under hösten 2020 accelereras planeringsarbetet så att markarbeten har kunnat påbörjas i september 2021, med målsättningen att börja bygga i december 2021.

Färdigt för användning skall det vara våren 2023.