Kameleonten, en mångsidig idrottshall i Alberga Idrottspark

Det finns ett stort behov av idrottsutrymmen i Esbo, och ungdomsföreningen Logen i Gröndal tillsammans med ett antal partners driver ett projekt vid namn Kameleonten för att skapa allmännyttiga tränings-, övnings- och umgängesutrymmen för ungdom i Esbo.

Fokus i projektets första skede ligger på idrotter som friidrott, bollsport och gymnastik. Avsikten är att ett andra skede stärka den den kulturella sidan samtidigt som idrottsutbudet blir bredare.

 

3D-videopresentation av Kameleonten-hallen