Logen i Gröndal

 

Logen i Gröndal UF är en ungdomsförening hemmahörande i Esbo. 

Föreningshuset är beläget i Gröndal, vid addressen Åbovägen 100, i korsningen av Ring 2 och Åbovägen.

Ungdomsföreningen är för tillfället helt fokuserad på att förnya sig själv genom att bygga ett nytt ungdomsföreningshus som kommer att bli mycket mera ändamålsenligt, och attraktivt för ungdomar både i Esbo och i hela huvudstadsregionen.

 

Föreningshusets historia

Det finns väl knappast någonting som i så hög grad har präglat aktiviteten inom ungdomsföreningarna som föreningshusen. Detta gäller även för Logen, föreningen drömde från första början om ett eget hus och redan en månad efter det konstituerande mötet uppvaktade styrelsen agronom Tor Nymalm på Kilo gård för att utreda tomtfrågan.

Då den var löst tillsattes en byggnadskommitté som fått nys om att Osuuskunta Turvetuotes barack i Kauhajoki var till salu. Denna köptes och fraktades till Gröndal och byggnadsarbetet vidtog enligt ritningar av Hans Palm (ordförande för Ungdomsringen i Gröndal 1955-58) Huset togs i bruk redan i början på 1950-talet innan det var helt färdigt. Högtidlig invigning hölls 24.5.1954.

 

Föreningshuset Logen har tjänat ungdomsföreningen väl, men under 2000-talet har byggnaden mer och mer blivit en belastning. Logens utrymmen upplevs inte längre attraktiva för ungdomen på samma sätt som ännu för ca 30 år sedan. Dessutom är huset i dag i ytterst dåligt skick, främst beroende på att föreningen inte lyckats erhålla renoveringsbidrag. En misslyckad renovering med användning av fel slags material på 70-talet satte effektivt stopp för möjligheterna till renoveringsbidrag från Hembygdsförbundet. Dåvarande byggnadsforskaren konstaterade att det blygsamma kulturhistoriska värdet som baracken eventuellt hade haft försvann i samband med renoveringen.

Vi står nu inför slutet på en period, och början på en annan i och med att tomten kommer att återanvänds på ett sätt som frigör kapital som kan investeras i "Den nya Logen".

Planen är att föreningshuset Logen, nu under arbetsnamnet Kameleonten, skall uppstå i ny tappning några kilometer österut, närmare bestämt i mitten av Alberga Idrottspark.  För att nå en stor ungdomlig målgrupp kommer Kameleonten att ha ett rikt utbud av idrottsutrymmen. Det kommer att finns plats för både friidrott och många olika bollsporter, inklusive handboll och innebandy. 

Utöver idrott i olika former och grenar kommer Kameleonten också att inhysa ett ungdomskafé och en allaktivitetssal. I salen kommer också teater, musik & sång samt dans att ingå i verksamheten men även föredrag och seminarier kan med fördel ordnas i detta utrymme.

Kontors- och sociala utrymmen med omklädningsrum, dusch och bastu skall tillgodose användarna. Här kommer att finnas utrymmen där föreningarna kan ordna utbildning av tränare och ledare och informationsaftnar för aktiva utövare. I huset finns aktivitetsmöjligheter även för föräldrar och syskon till de barn och ungdomar som regelbundet övar och idrottar i huset. Dessa aktiviteter kan även erbjudas i samband med tävlingar, turneringar och olika evenemang.