5 bollplaner och friidrott

Kameleonten är ett sportcentrum med 5 fullstora bollplaner (varav eventuellt en sal reserverad för redskapsgymnastik) och ett komplett friidrottsutrymme som tillsammans skapar en kritisk massa. 

Kameleonten är en mötesplats speciellt för unga och deras föräldrar, med en genomströmning av minst 1500 idrottare en typisk vardagskväll (och ytterligare 500 på dagtid). Ett trivsamt Cafe’ med utsikt mot idrottsutrymmen understryker den sociala funktionen.   

Bild ovan representerar en skiss av en möjlig bottenplan