Hallihankkeen tilanne

 

Espoon Kaupunginvaltuusto päätti 9.9.2019 myöntää Kameleonten Ab:lle lainatakauksen jonka suuruus on 25,3 ME, ja kesto 20 vuotta. 

Espoon Kaupunginsuunnittelulautakunta päätti yksimielisesti 21.8.2019 asemakaavan muutosehdotuksen näytteilepanosta: "Leppävaaran urheilukeskus, asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 118200 51." Katso myös Kaupungin kaavoitus-sivuilta.

Tavoiteaikataulun mukaan hankkeen varsinainen rakentaminen alkaa kevättalvella 2021, niin että avajaisia voidaan pitää loppukesällä 2022.